Dầu dừa lacocovie

HomeCÔNGNGHỆNUTCOUNTRYCtyPHALEXỨDỪASẢNPHẨMCÔNGNGHỆCtyPHALEPHÂNPHỐIXỨDỪALiênhệGiỏhàng
Công Nghệ Hiện Tại Công Nghệ Hiện Tại
ĐăngnhậpTài khoản

Shop

Xô 20L

Chia sẻ:

Ghi chú:

Giá:

₫3,450,000

Số lượng

Dầu Dừa Nguyên Chất của chung tôi được làm theo quy trình sấy lạnh, do đó vẩn còn hương vị thiên nhiên. Độ hơi ẩm rất là thấp, có thể sử dụng trong thời gian 2 năm.